در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

همکاران محترم جهت دسترسی به سامانه ها و پورتال های دانشکده از آدرس جدید وبسایت دانشکده به نشانی

shoushtarums.ac.ir استفاده کنید.